Specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning.
AnsökKursplan
Utbildningen vänder sig till ideellt eller professionellt kliniskt aktiva som har en examen om minst 180 hp inom ett människo­vårdande yrke, såsom socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut.

Höstterminen 2018 börjar del ett av två i utbildning till auktoriserad klinisk sexolog (NACS). Efter utbildningens första två år kan du söka auktorisation som sexologisk rådgivare (NACS). Kursavgiften inkluderar all undervisning, 120 timmar grupphandledning och 48 timmar internat. Del ett startar höstterminen 2018 (4 terminer). Del två startar höstterminen 2020 (4 terminer).

I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed för första gången till en komplett auktorisationsgrundande utbildning där auktorisation efter avslutad utbildning kan sökas hos Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

I andra nordiska länder än Sverige har motsvarande utbildningar erbjudits. I Sverige har däremot en sammanhängande utbildning med handledning och andra obligatoriska moment saknats. Detta behov fylls nu genom det samarbete som SAPU och SfS inlett.

Utbildningen innehåller ett år inom allmän sexologi och ett år inom klinisk sexologi och ger behörighet att studera vidare på auktorisationsgrundande utbildning till auktoriserad klinisk sexolog – specialist i klinisk sexologi (NACS) under förutsättning att övriga kriterier i grundprofession är uppfyllda.

Utbildningen innehåller teoretiska moment där olika teorier och arbetssätt inom sexologi presenteras samt handledning där deltagarna erhåller handledning i sexologi. I kursavgiften är även ett obligatoriskt moment inkluderat, Sexual Attitude Reassessment (SAR) eller Sexual Self Acknowledgement (SSA), där deltagaren får reflektera över den egna sexualitetens referensram. Integrerat i kursen är likaså sociala faktorer och strukturer som kan tjäna som resurser eller hinder för optimal sexuell hälsa.

Information om utbildningen

Kursstart: 30 augusti 2018

Omfattning: Halvfart under fyra terminer

Utbildningsdagar: Torsdag och fredag

Kostnad: 32 000 kr exkl. moms/termin

Kursansvarig: Lennie Lindberg, Maria Carola-Bure

Anmälan: Senast 15 juni 2018

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X