Specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning.
AnsökKursplan
Utbildningen vänder sig till ideellt eller professionellt kliniskt aktiva som har en examen om minst 180 hp inom ett människo­vårdande yrke, såsom socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut.

I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) startar vi för första gången en komplett auktorisationsgrundande utbildning där auktorisation efter avslutad utbildning kan göras hos Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

Utbildningen inne­håller ett år inom allmän sexologi och ett år inom klinisk sexologi samt handledning under hela utbildningen.

Information om utbildningen

Kursstart: 11 januari

Omfattning: Halvfart under fyra terminer

Utbildningsdagar: Torsdag och fredag

Kostnad: 32 000 kr exkl. moms/termin

Kursansvarig: Lennie Lindberg, Maria Carola-Bure

Anmälan: Senast 1 november 2017

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X