Psykoterapeut­programmet

HT20–VT23. 90 högskolepoäng. Avancerad nivå.
AnsökKursplan
Den här utbildningen vänder sig till dig som har en högskoleutbildning i människovårdande yrke och en grundläggande utbildning i psykoterapi eller psykologexamen och efter det har arbetat med psykoterapeutiskt arbete under handledning i två år.

Utbildningen börjar i augusti 2020 och pågår till juni 2023, sammanlagt sex terminer. Det första tillfället är i form av ett internat den 20 och 21 augusti 2020.
Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten ska erhålla psykoterapeutexamen som ger möjlighet att självständigt kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete.

Information om utbildningen

Grundläggande behörighet

  • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser),
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri,
  • Socionomexamen,
  • Annan motsvarande examen.
  • För socionomer eller för sökande med annan motsvarande examen krävs Grundläggande psykoterapiutbildning/Basutbildning i psykoterapi (STEG 1).

Särskild behörighet

  • 50 timmar individualterapi eller 120 timmar gruppsykoterapi hos legitimerad psykoterapeut.
  • Efter avslutad examen (som beskrivs i grundläggande behörighet) ha varit yrkesverksam under minst två år och under den tiden ha tillämpat psykoterapeutiskt arbetssätt under handledning av legitimerad psykoterapeut med handledar­utbildning. Denna handledning ska ha skett regelbundet och avse handledning i psykoterapeutiskt arbete.
  • Under studietiden ha möjlighet till psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst 50 %.

Utbildningstider
Utbildningen ges på torsdagar och fredagar jämna veckor. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.

Kostnad
41 500 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.

Lokal
Utbildningen sker i SAPUs lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.

Anmälan
SAPU tillhanda senast 15 maj 2020. Anmälan sker via sapu.se

Intervju
De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.

Antagning
Beslut om vilka studenter som antagits meddelas senast den 15 juni 2020.

Kursledare
My Frankl, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil. dr. i psykologi 070 715 77 26, my.frankl@sapu.se

Kontaktpersoner SAPU
Anna Törnquist, rektor, tel. 070 690 24 08, anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X