Psykoterapeut­programmet

Motsvarande 90 hp.
Kursplan

Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten ska erhålla psykoterapeutexamen som ger möjlighet att självständigt kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete.

Utbildningen börjar i augusti 2018 och pågår till maj 2021, sammanlagt sex terminer. Det första tillfället är i form av internat den 30 och 31 augusti 2018.

Utbildningen har en inriktning med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi samt kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi.

BEHÖRIGHET

Grundläggande behörighet

  • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser),
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri,
  • Socionomexamen, eller
  • Annan motsvarande examen.

För socionomer eller för sökande med annan motsvarande examen krävs Grundläggande psykoterapiutbildning/Basutbildning i psykoterapi (STEG 1).

Särskild behörighet

  • 50 timmar individualterapi eller 120 timmar gruppsykoterapi hos legitimerad psykoterapeut.
  • Eter avslutad examen (som beskrivs i grundläggande behörighet) ha varit yrkesverksam under minst två år och under den tiden ha tillämpat psykoterapeutiskt arbetssätt under handledning av legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning.
  • Efter avslutad examen som (beskrivs i grundläggande behörighet) ha genomgått handledning i psykoterapi om minst 60 timmar individuellt alternativt 120 timmar i grupp. Handledaren ska vara legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning.
  • Under studietiden ha möjlighet till psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst 50%.
Information om utbildningen

Utbildningstider: Utbildningen ges två dagar varannan vecka på torsdagar mellan 09.15 och 16.30 samt fredagar mellan 8:30 och 15:00. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.
Kostnad: 39 500 kr/termin exkl. moms.
Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.
Anmälan: SAPU tillhanda senast 15 april 2018. Anmälan sker via hemsidan www.sapu.se
Intervju: De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.
Antagning: Beslut om vilka studenter som antagits meddelas senast den 15 maj 2018.
Kursledare: Anna Törnquist, rektor 070 690 240 08
Kontaktpersoner SAPU:
Anna Törnquist, rektor 070 690 24 08, anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, kursadministratör, 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X