Psykoterapeut­programmet 2019–2022

90 högskolepoäng. Avancerad nivå.
Kursplan

Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten ska erhålla psykoterapeutexamen som ger möjlighet att självständigt kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete.

Utbildningen börjar i september 2019 och pågår till juni 2022, sammanlagt sex terminer. Det första tillfället är i form av ett internat den 2 och 3 september 2019.

Psykoterapeutiska teorier och metoder i utbildningen bygger på Affektfokuserad Psykodynamisk terapi (AFT), Kognitiv och Beteendeinriktad terapi (KBT) med Common Factors (CF) perspektiv som gemensam grund. Reflektion kring möjligheter och begränsningar i att integrera AFT och KBT är en viktig del av utbildningen.

Information om utbildningen

Utbildningstider: Utbildningen ges på måndagar och tisdagar ojämna veckor. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.
Kostnad: 40 500 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.
Lokal: Utbildningen sker i SAPUs lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.
Anmälan: SAPU tillhanda senast 15 maj 2019. Anmälan sker via hemsidan www.sapu.se 
Intervju: De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.
Antagning: Beslut om vilka studenter som antagits meddelas senast den 15 juni 2019
Kursledare: My Frankl, leg psykolog, fil dr i psykologi, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Tel. 070 715 77 26.
Kontaktpersoner SAPU :
Anna Törnquist, rektor, tel. 070 690 24 08, anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X