Psykoterapeut­programmet 2019–2022

90 högskolepoäng. Avancerad nivå.
AnsökKursplan

Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten ska erhålla psykoterapeutexamen som ger möjlighet att självständigt kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete.

Utbildningen börjar i september 2019 och pågår till juni 2022, sammanlagt sex terminer. Det första tillfället är i form av ett internat den 2 och 3 september 2019.

Psykoterapeutiska teorier och metoder i utbildningen bygger på Affektfokuserad Psykodynamisk terapi (AFT), Kognitiv och Beteendeinriktad terapi (KBT) med Common Factors (CF) perspektiv som gemensam grund. Reflektion kring möjligheter och begränsningar i att integrera AFT och KBT är en viktig del av utbildningen.

Information om utbildningen

Utbildningstider: Utbildningen ges på måndagar och tisdagar ojämna veckor. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.
Kostnad: 40 500 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.
Lokal: Utbildningen sker i SAPUs lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.
Anmälan: SAPU tillhanda senast 15 maj 2019. Anmälan sker via hemsidan www.sapu.se 
Intervju: De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.
Antagning: Beslut om vilka studenter som antagits meddelas senast den 15 juni 2019
Kursledare: My Frankl, leg psykolog, fil dr i psykologi, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Tel. 070 715 77 26.
Kontaktpersoner SAPU :
Anna Törnquist, rektor, tel. 070 690 24 08, anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X