Psykologiska behandlingsmetoder för äldre

med fokus på psykoterapeutiskt arbete
Kursplan

Denna utbildning vänder sig till legitimerade läkare som är under specialistutbildning i psykiatri eller tilläggsspecialiteten äldrepsykiatri. Även andra sökanden som har en högskoleutbildning i människovårdande yrke är välkomna att söka.

ST-läkare i Psykiatri får intyg för delmål c1 och c9. ST-läkare i tilläggsspecialiteten Äldrepsykiatri får intyg för delmål c1, c3 och c9. Utbildningen har fokus på psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapeutiskt behandlingsarbete med äldre. Utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng.

Det finns möjlighet att komplettera denna utbildning med ytterligare en termin för att erhålla examen i Grundläggande Psykoterapiutbildning.

Det finns även en möjlighet att delta enbart på föreläsningarna. Observera att sökanden till enbart föreläsningar inte kan tillgodoräkna sig utbildningen som en specialistutbildning i psykiatri eller tilläggsspecialiteten äldrepsykiatri.

Utbildningen börjar i september 2019 och avslutas i maj 2020, sammanlagt två terminer.

Utbildningen innehåller delkurser i psykologiska aspekter av åldrandet, psykoterapeutisk metod med fokus på psykoterapi med äldre, diagnostik med fokus på åldrandet, etiska och juridiska villkor i psykoterapeutisk behandling med äldre samt psykoterapeutiskt arbete under handledning. Utbildningen har kognitiv- och beteendeterapeutisk inriktning men även andra psykoterapeutiska teorier som har visat sig verksamma i psykoterapeutiskt arbete med äldre presenteras.

Godkänd eller icke godkänd.

Information om utbildningen

Kostnad: 39 500 kr/termin exkl. moms för hela utbildningen.
                  20 000 kr/termin exkl. moms för enbart föreläsningar.

Föreläsningsdagar:
2019: 16 och 17/9, 30/9 och 1/10, 14/10 och 15/10, 28/10 och 29/10, 11/11, 25/11 samt  9/12.
2020: 20/1, 3/2, 17/2, 16/3, 30/3, 27/4, 11/5 samt 26/5.

Handledningsdagar:
2019: 12/11, 26/11 och 10/12
2020: 21/1, 4/2, 18/2, 17/3, 31/3, 28/4, 12/5 samt 25/5.

Tider: Måndagar 9:30–16:30  och tisdagar 8:30–15:30.

Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) alternativt på Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K på Södermalm i Stockholm.

Anmälan: SAPU tillhanda senast 1 juni 2019.

Intervju: De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.

Antagning: Antagning kommer att ske löpande och vara klar senast de 15 juni 2019.

Kursledare:
Anna Törnquist, socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. MSc/oxon, anna.tornquist@sapu.se
Karin Sparring Björksten, Specialist i allmän psykiatri, geriatrik och äldrepsykiatri, Docent i äldrepsykiatri, Karin.Sparring.Björkstén@ownit.nu

Advisory Board: Ken Laidlaw, Professor i psykologi vid universitetet I Exeter, specialkompetens inom området psykoterapi med äldre. Professor Laidlaw är medlem av SAPU:s Advisory Board och har medverkat i utarbetandet av denna kurs. Professor Laidlaw kommer även att medverka som föreläsare.

Kontaktpersoner SAPU
Anna Törnquist, rektor, tel. 070-690 24 08, anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X