Metakognitiv terapi (MCT)

Anmäl

SAPU anordnar i höst en föreläsningsdag i MCT där grundläggande teorier och kliniska tillämpningar presenteras. Föreläsningen kommer att ge en allmän introduktion till MCT, dess grundläggande principer och tekniker. Dessutom kommer en behandlingsmodell av Generaliserat ångestsyndrom (GAD) att presenteras.

MCT är en transdiagnostisk modell som har vidareutvecklats ur KBT och teorier om metakognition. Den teoretiska modellen för MCT har gott forskningsstöd och MCT är idag en evidensbaserad behandling vid Generaliserat ångestsyndrom GAD och Social fobi. Särskilda manualer finns också utvecklade och behandlingsstudier pågår för MCT vid PTSD, Kronisk depression, OCD, Hälsoångest, Borderline personlighetsstörning och Missbruk/beroende.

Kursen vänder sig till psykologer, psykoterapeuter och andra som arbetar med psykologisk behandling.

Information om föreläsningen:

Peter Myhr

Föreläsare: Peter Myhr, Leg. Psykolog/leg. Psykoterapeut, Certifierad MCT-terapeut level 2, Psykoterapihandledare, Ordförande i svenska MCT föreningen

Tid: Onsdag den 30 oktober kl. 9:30 – 16:00 på SAPU, Brännkyrkagatan 76.

Pris: 900 kr exkl. moms.

Anmälan: Senast 20 oktober 2019

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Våra uppskattade workshops får höga betyg i utvärderingarna

X