Mentaliseringsbaserad terapi och psykisk ohälsa hos ungdomar

Anmäl

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med ungdomar som kämpar med psykisk ohälsa i olika former. Den mentaliseringsbaserade modellen tillhör den psykodynamiska skolan och är samtidigt en utmärkt integrativ metod som tilltalar kliniker från olika terapeutiska inriktningar.

Mentaliseringsbaserad terapi för självskadande tonåringar (MBT-A) är en evidensbaserad terapiform med goda resultat för ungdomar med emotionell instabilitet och depression. Kursledaren är utbildad i denna metod och ackrediterad handledare i metoden och undervisar och utbildar nya handledare i MBT-A på Anna Freud Center i London, tillsammans med modellens grundare barn – och ungdomspsykiater Trudie Rossouw.

Denna utbildning breddar MBT-A modellen och fokuserar mentaliseringsbaserade interventioner med ungdomar som kämpar med olika former av psykisk ohälsa. En av de viktigaste hörnstenarna i mentaliseringsbaserade interventioner är begreppet epistemisk tillit och hur vi kliniker kan arbeta för att skapa kontakt med och arbeta mot förbättrat psykiskt mående hos ungdomar som av olika anledningar beskrivs som ”svåra att nå”.

Utbildningen kommer att innehålla genomgång av den mentaliseringsbaserade teoribildningen kring tonåringars utveckling av psykisk ohälsa med tillhörande viktiga begrepp som epistemisk tillit/ misstro/vaksamhet, markerad spegling, mentaliserings sammanbrott och reparation av alliansrupturer. Det teoretiska blocket lutar sig mot senaste forskningen kring social kognition, neurobiologi och anknytningsteori.

Med det teoretiska blocket som grund kommer sedan deltagare få möjlighet att öva sig i handfast praktiskt mentaliseringsbaserat arbete riktat mot tonåringar. En del av utbildningen kommer således präglas av ”hands-on” övningar där deltagarna får öva sig i interventioner med hjälp av rollspel. Kursledaren kommer vara aktivt närvarande i rollspelen och aktivt arbeta för ett klimat med högt i tak där deltagare får möjlighet att träna sig och utvecklas i mentaliseringsbaserat arbete.

Information om kursen

Plats: Saturnus konferens. Hornsgatan 15 i Stockholm.

Tider: 12 april kl. 10–16:30 och 13 april kl. 9–15.

Kostnad: 4 900 kr exkl moms. I kursarvodet ingår boken ”Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar” skriven av Maria Wiwe och Veronika Kén.

Kursledare: Maria Wiwe

Anmälan: Senast 1 april

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X