Mentaliseringbaserad terapi för ungdomar

(MBT-A, Mentalization Based Treatment for Adolescents)
Kursplan

SAPU erbjuder en ettårig utbildning i MBT-A med fokus på ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt och epistemisk tillit i behandling med ungdomar, föräldrar och familjer.

Utbildningen börjar i februari 2020 och pågår till december detta år, sammanlagt två terminer. Det är totalt 16 kursdagar fördelat på två terminer.

Den övergripande målsättningen är att studenten efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med ett mentaliserande förhållningssätt utifrån en epistemisk tillit.

Målet med utbildningen är att, via teoretiska föreläsningar och ”hands-on” övningar, öka deltagarens kunskaper och färdigheter inom mentalisering och ett mentaliserande förhållningssätt i arbetet med ungdomar och deras familjer. Liksom för att skapa ökad förståelse för betydelsen av att skapa epistemisk tillit i behandlingsrelationen. Att arbeta för att skapa epistemisk tillit handlar huvudsakligen om hur vi kliniker kan anstränga oss för att se till att vara förtroendeingivande kommunikatörer, där bland annat begrepp som autenticitet och genuin nyfikenhet spelar stor roll.  Med andra ord: hur ska vi kunna uttrycka vår kunskap på ett sätt som tas emot och bedöms som relevant för de som söker vår hjälp – och som hjälper dem att gå ut i världen och förhålla sig till den på ett nytt och mer fördelaktigt sätt än tidigare?

SAPU välkomnar psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra som är verksamma inom människovårdande yrken och med kliniska erfarenheter.

Även sökande som tidigare gått grund- och fördjupningskursen i MBT på SAPU är välkomna att söka då kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i det praktiska kliniska arbetet.

Maria Wiwe som är kursledare är utbildad i mentaliseringsbaserat arbete på Anna Freud National Centre for Children and Families i London. Maria är efter sin utbildning verksam vid centret som utbildare och handledare.

Information om utbildningen

Utbildningstider: Fredagar mellan kl. 09:30 och 16:15 under följande datum under 2020:
21/2, 6/3, 20/3, 3/4, 15/5, 12/6, 29/5, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 13/11, 27/11 och 4/12.
Det tillkommer en workshop med professor Paul Wachtel den 23 och 24/4.

Kostnad: 18 000 kr exkl. moms/termin, totalt 36 000 kr exkl. moms.

Lokal: Utbildningen sker i SAPUs lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm).

Anmälan: SAPU tillhanda senast 10 februari. Anmälan sker via hemsidan. 

Antagning: Antagning sker kontinuerligt.

Examinator: Camilla von Below, leg psykolog, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, fil. dr i psykologi.

Kursledare: Maria Wiwe, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Certifierad MBT-A terapeut, ackrediterad MBT-A handledare, certifierad MBT-A utbildare, certifierad MBT-F terapeut. Tel. 070 489 27 39, mariawiwe@gmail.com

Kontaktpersoner SAPU:
Anna Törnquist, rektor, tel. 070 690 24 08, anna.tornquist@sapu.se

Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X