Malin Fors

Makt och privilegier i psykoterapi
Anmäl

I vår kommer psykologspecialist Malin Fors till SAPU och har en workshop kring makt och privilegier i psykoterapi.

I maj ifjol gav hon ut den prisbelönade boken ”A Grammar of Power a in Psychotherapy” på APA Books. I oktober kom dvd-uppföljaren i APA Therapy Series “The Dynamics of Power and Privilege in Psychotherapy ” där Malin demonstrerar patientarbete live.

Malin är verksam som psykologspecialist i Hammerfest i Nordnorge. Hon jobbar både i öppenvuxenpsykiatrin, i sin privatpraktik och hon är universitetslektor på UiT (Universitetet i Tromsö). Hon har också undervisat mer än ett decennium som gästföreläsare på Göteborgs universitet.

Under 2018 har Malin hållit flera uppskattade föreläsningar i ämnet kring makt och privilegier i psykoterapi USA och vi hälsar henne nu välkommen att hålla en workshop om detta i Sverige. Workshopen kommer att hållas på svenska med inslag av filmen från APA som är på engelska.

Denna kliniska fulldagsworkshop på avancerad nivå adresserar hur sociala maktordningar som exempelvis klass, kön, etnicitet, sexualitet, duglighetsnormer och hudfärg kommer in I terapirummet. Malin Fors diskuterar teman från hennes bok ” A Grammar of Power in Psychotherapy: Exploring the Dynamics of Privilege” som vann 2016 Johanna K. Tabin Book Proposal Prize.

Fors utforskar en matrix med relativa privilegier som innefattar fyra möjliga patient-terapeut-dynamiker: när patient och terapeut har lika tillgång på sociala privilegier, när både patient och terapeut tillhör icke-priviligierade grupper eller minoriteter; eller när antingen terapeut eller patient har fler privilegier än den andra (“similarity of privilege”, “privilege favoring the therapist”, “privilege favoring the patient” & ”similarity of non-privilege”).

Workshopen fokuserar på att adressera synliga och osynliga likheter och olikheter och utforska hur sociala privilegier dyker upp i överföring, motöverföring, och har tekniska implikationer för neutralitet, tolkningar, motstånd och den terapeutiska relationen. Dagen innehåller föreläsningar, case-diskussioner och övningar. Den nysläppta APA-filmen ”The Dynamics of Power and Privilege in Psychotherapy with Malin Fors” kommer att visas och diskuteras. I filmen demonstrerar Malin terapiarbete med en kvinna som utsätts för sexuella trakasserier på jobbet och teman som internaliserat förtryck, sammanhang mellan inre och yttre faktorer vid förtryck, blir diskuterat.

Malin Fors är psykologspecialist i klinisk psykologi med psykoterapi. Hon bor och verkar i världens nordligaste stad, Hammerfest Norge. Malin har en bred erfarenhet av både kliniskt arbete och undervisning. I över ett decennium har hon jobbat i öppenvårdspsykiatrin och hon har också en välrenommerad privatpraktik. I mer än 10 år har hon som gästföreläsare undervisat psykologstudenter på Göteborgs universitet omkring hur makt, privilegier och könsnormer påverkar psykiatrisk diagnostik. Hon är lektor på Universitetet i Tromsö där hon utbildar medicinstudenter i privilegiemedvetenhet, mångfald och kritiska perspektiv på ”kulturkompetens”. A Grammar of Power in Psychotherapy är hennes första bok. Manuskriptet vann år 2016 APA Division 39 och APA Books Johanna Tabin Book Proposal Prize. Utbildningsfilmen “The Dynamics of Power and Privilege in Psychotherapy with Malin Fors” i APA Therapy Series är en uppföljare på boken och kom ut I oktober 2018.

Information om workshopen:

Datum och tid: 6 maj 2019 9:30 – 16:30

Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1 i Stockholm

Pris: 2 650 kr ex moms. I priset ingår fika och lunch.

Sista anmälningsdag: 28 april. Obs antalet platser är begränsat.

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Våra uppskattade workshops får höga betyg i utvärderingarna

X