KBT

för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning
AnmälKursplan

Den här utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter med annan legitimationsgrundande inriktning.

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Den nuvarande utvecklingen inom KBT, psykodynamisk terapi och andra psykoterapeutiska inriktningar innebär att dessa arbetssätt kan integreras och fungera komplementärt i klinisk praxis. Vi presenterar på denna kurs teorier och arbetssätt inom KBT som är möjliga att integrera med andra psykoterapeutiska inriktningar.

Den approach som är referensram för kursen är den ”Beckianska modellen” som den formulerats av Aron Beck men även de teorier och metoder som har vidareutvecklats från denna modell. Ett bra exempel på hur dessa modeller har utvecklats kan vi finna hos de psykologer och psykoterapeuter som är verksamma vid Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC).

Vi kommer även att presentera de grundläggande teorierna och arbetssättet inom inlärningspsykologin som är den teoretiska grunden för beteendeterapin. Detta arbetssätt är användbart i olika KBT inriktade behandlingar. Utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv kommer vi bl.a. att presentera hur man kan arbeta med beroendeproblematik.

Sist men inte minst kommer vi att presentera olika teorier och arbetsmetoder i KBT med ett mer affektfokuserat förhållningssätt.

Utbildningen innehåller teoretiska moment där olika teorier och arbetssätt inom KBT presenteras samt ett handledningsmoment.

Övergripande målsättning

Vår målsättning är att kursdeltagarna på basis av sina tidigare yrkesutbildningar skall kunna integrera kunskaper från KBT i sin teoretiska och kliniska referensram.

Information om utbildningen

Kursstart: 8 oktober 2018

Omfattning: En dag/varannan vecka

Utbildningsdagar: Huvudsakligen måndagar

Kostnad: 18 000 kr exkl. moms termin 1 samt 26 000 kr exkl. moms termin 2. Utgifter för kurslitteratur tillkommer.

Kursledare: Anna Törnquist, socionom, leg psykoterapeut, handledare och rektor vid SAPU. Har bl.a gått en mastersutbildning som Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC) genomför i samarbete med universitetet i Oxford.

Carina Buvik, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare. Verksam vid SAPU som handledare och föreläsare.

Anmälan: Senast 1 september 2018

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X