KBT

för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning
Kursplan

Den här utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter med annan legitimationsgrundande inriktning. Ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

SAPU inbjuder härmed för nionde gången till en utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) som vänder sig till kliniskt verksamma legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter med annan legitimationsgrundande inriktning.

Den nuvarande utvecklingen inom KBT, psykodynamisk terapi och andra psykoterapeutiska inriktningar innebär att olika arbetssätt kan integreras och fungera komplementärt i klinisk praxis. Vi presenterar på denna kurs teorier och arbetssätt inom KBT som är möjliga att integrera med andra psykoterapeutiska inriktningar.

Referensram för kursen är den ”Beckianska modellen” som den formulerats av Aron Beck men även de teorier och metoder som har vidareutvecklats från denna modell. Ett bra exempel på hur dessa modeller har utvecklats kan vi finna hos de psykologer och psykoterapeuter som är verksamma vid Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC).

Vi kommer även att presentera de grundläggande teorierna och arbetssätten inom inlärningspsykologin som är de teoretiska grunderna för beteendeterapin.

Förutom de teoretiska momenten innehåller kursen även en psykoterapeutiskt inriktad handledning på en KBT- inriktad terapi.

Övergripande målsättning
Vår målsättning är att kursdeltagarna på basis av sina tidigare yrkesutbildningar i psykoterapi skall kunna integrera kunskaper från KBT i sin teoretiska och kliniska referensram.

Behörighet
Utbildningen vänder sig till legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter.

Examination
För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha genomfört och blivit godkänd på kursens examinationer som beskrivs nedan.

Närvaro
Närvaron är obligatorisk vilket innebär en närvaro om minst 80 %. Om närvaron är lägre än 80 % på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras.

Om närvaron är lägre än 80 % per termin på handledningen måste detta kompenseras genom att studenten på egen bekostnad erhåller handledning de timmar som återstår för att erhålla 80 % närvaro.

Hallå där, Pernilla Avre, leg. psykoterapeut och tidigare student på SAPUs KBT-utbildning. Varför valde du att läsa KBT?

Information om utbildningen

Kursens omfattning: Kursen omfattar totalt 130 timmar varav 90 timmar är teori, och 40 timmar är handledning i grupp.

Kursdagar
Kursen kommer huvudsakligen att äga rum på måndagar.
Våren 2020: 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 20/4, 4/5, 18/5 och 1/6
Hösten 2020: 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 och 30/11

Plats: Utbildningen äger rum i SAPU:s lokaler på Södermalm i Stockholm.

Kostnad: 23 500 kr exkl. moms per termin. Utgifter för kurslitteratur tillkommer.

Kursledning:
Anna Törnquist, socionom, leg psykoterapeut, handledare och rektor vid SAPU. Har bl.a. gått en masterutbildning som Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC) genomför i samarbete med universitetet i Oxford.

Carina Buvik Hallberg, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare. Verksam vid SAPU som handledare, föreläsare och kursledare.

Lärare och handledare: Samtliga våra lärare och handledare har en gedigen erfarenhet som psykologer och/eller psykoterapeuter med KBT inriktning. Gästföreläsare från OCTC kommer också att medverka i utbildningen. Våra handledare är alla legitimerade psykoterapeuter samt utbildade handledare med KBT- inriktning.

Ansökan: Senast den 10 januari 2020 via hemsidan.

Information:
Anna Törnquist, rektor tel. 070-690 24 08 eller anna.tornquist@sapu.se

Annelie Karlsson, administratör, 08-642 10 24 info@sapu.se

Ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X