Handledar­utbildning för psykoterapeuter

Motsvarande 45 högskolepoäng.
Kursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad psykoterapeut och vill bli handledare i psykoterapi.

Handledning i psykoterapeutisk metod och annan psykologisk behandling bygger till stor del på teorier och metoder som är övergripande oavsett psykoterapeutisk teoretisk inriktning. SAPU har även som målsättning att förmedla en öppenhet för handledning i olika psykoterapeutiska inriktningar som Affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT) Kognitiv och Beteendeinriktad terapi (KBT) och Systemisk terapi.

Lärare vid utbildningen har alla en längre erfarenhet av arbetet som handledare och pedagoger. Handledare vid utbildningen är legitimerade psykoterapeuter och utbildade handledare. Våra handledare har alla ett integrativt förhållningssätt men med olika erfarenheter i att arbeta med AFT, KBT eller Systemiskt inriktad terapi. Så långt det är möjligt kommer vi att försöka tillgodose de sökandes önskemål om handledarens teoretiska inriktning.

SAPU har ett samarbete med OCTC (Oxford Cognitive Therapy Centre). Ett av föreläsnings-tillfällena kommer därför att äga rum på New college i Oxford där Helen Kennerley kommer att föreläsa kring psykoterapeutisk handledning ur ett KBT perspektiv.

Kursledningen

  • Examinator Jan Carlsson, som disputerat i och forskat på handledning i psykoterapeutiskt arbete och idag bedriver flera forskningsprojekt inom psykoterapeutiskt handledning.
  • Rådgivare/Advisor Sarah Rakovshik, som är ansvarig för de utbildningar som OCTC har med universitet i Oxford som har disputerat i ämnet psykoterapeutisk handledning.
  • Kursledare Anna Törnquist, idag rektor vid SAPU, kursledare för de tre senaste handledarutbildningarna.

Behörighet
Psykoterapeutexamen och av socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykoterapeut. Mer än två års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete på minst 50%.

Kriterier för att bli godkänd
För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt de kurskrav som beskrivs under varje kurs i kursplanen.

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller underkänd.

Student som underkänts har rätt till en förnyad examination. Om studenten inte uppnår lärandemålen för handledningsmomentet inom utbildningens ram, måste studenten på egen bekostnad fullgöra nödvändig komplettering.

Närvaro
Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80 %.
Om närvaron är lägre än 80 % på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras.

 

Information om utbildningen

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 breddkurs inom samtliga specialiteter.

Kursstart: 17–18 september

Omfattning: Halvfart under tre terminer

Utbildningsdagar
Utbildningen äger rum på måndagar och tisdagar en gång per månad under tre terminer, med start i september 2018 och avslut i december 2019. Utbildningstiden är måndagar 9:30–16:30 och tisdagar 8:45–16:00. Huvudsakligen kommer utbildningsdagarna att vara under jämna veckor med undantag 22 och 23 oktober 2018.

Utbildningsdagar hösten 2018: 17/9 och 18/9, 22/10 och 23/10, 12/11 och 13/11, 10/12 och 11/12
Utbildningsdagar våren 2019: 21/1 och 22/1, 18/2 och 19/2, 18/3 och 19/3, 1/4 och 2/4, 13/5 och 14/5, 10/6
och 11/6.
Utbildningsdagar hösten 2019: 2/9 och 3/9 (Oxford), 30/9 och 1/10, 28/10 och 29/10 samt 25/11 och 26/11.

Kostnad: 29 000 kr/termin exklusive moms. Logi och reskostnader till och från Oxford tillkommer med cirka 6 500 kronor.

Kursledare: Anna Törnquist

Sista ansökningsdag: 1 september 2018

Teknisk utrustning: Studenterna ansvarar för den tekniska utrustning som behövs för eventuell överenskommen inspelning och uppspelning av sessioner.

Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana
Zinkensdamm). Utbildningen i Oxford äger rum på New college.

Antagning: Sker kontinuerligt i samband med ansökan. Sökanden med behörighet kommer att kallas till intervju.

Kontaktpersoner SAPU: Anna Törnquist, rektor 070 690 24 08 eller anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, kursadministratör, 08-642 10 24 eller info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X