Handledar­utbildning för psykoterapeuter

Motsvarande 45 högskolepoäng.
AnsökKursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad psykoterapeut och vill bli handledare i psykoterapi.

Utbildningen börjar i september 2019 och pågår till december 2020 sammanlagt 3 terminer.

Vår handledarutbildning bygger på att handledning i psykoterapeutisk metod och annan psykologisk behandling bygger till stor del på teorier och metoder som är övergripande oavsett psykoterapeutisk teoretisk inriktning. SAPU har som målsättning att förmedla en öppenhet för handledning i olika psykoterapeutiska inriktningar.

Lärare vid utbildningen har alla en längre erfarenhet av arbetet som handledare och pedagoger. Handledare vid utbildningen är legitimerade psykoterapeuter och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Våra handledare har alla en öppenhet för olika psykoterapeutiska inriktningar men med olika erfarenheter i att arbeta med AFT, KBT eller Systemiskt inriktad terapi.

SAPU har ett samarbete med OCTC (Oxford Cognitive Therapy Centre). Ett av föreläsnings-tillfällena kommer därför att äga rum på New college i Oxford med föreläsare som är knutna till universitetet i Oxford. Dessa föreläsare har en gedigen erfarenhet av psykoterapeutiskt inriktad handledning. De har även forskat och skrivit böcker i ämnet.

Information om utbildningen

Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet  som 1 av 6 specialistkurser och som 1 breddkurs inom samtliga specialiteter.

Kursledningen

  • Examinator Jan Carlsson, som disputerat i och forskat på handledning i psykoterapeutiskt arbete och idag bedriver flera forskningsprojekt inom psykoterapeutiskt handledning.
  • Rådgivare/Advisor Sarah Rakovshik, som är ansvarig för de utbildningar som OCTC har med universitet i Oxford som har disputerat i ämnet psykoterapeutisk handledning.
  • Kursledare Anna Törnquist, idag rektor vid SAPU, kursledare för de fyra senaste handledarutbildningarna.

Behörighet
Psykoterapeutexamen och av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykoterapeut. Mer än två års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete på minst 50%.

Kriterier för att bli godkänd
För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt de kurskrav som beskrivs under varje kurs i kursplanen. Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller underkänd. Student som underkänts har rätt till en förnyad examination. Om studenten inte uppnår lärandemålen för handledningsmomentet inom utbildningens ram, måste studenten på egen bekostnad fullgöra nödvändig komplettering.

Närvaro
Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80 %. Om närvaron är lägre än 80 % på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras.

Teknisk utrustning
Studenterna ansvarar för den tekniska utrustning som behövs för eventuell överenskommen inspelning och uppspelning av sessioner.

Utbildningstider
Utbildningen äger rum på måndagar och tisdagar en gång per månad under tre terminer, med start hösten 2019 och avslut i december 2020. Utbildningstiden är måndagar 9:30–16:30 och tisdagar 8:45–16:00.

Utbildningsdagar:
Hösten 2019: 23 och 24/9, 21 och 22/10, 18 och 19/11, 16 och 17/12
Våren 2020: 13 och 14/1, 10 och 11/2, 9 och 10/3, 20 och 21/4, 18 och 19/5
Hösten 2020: 17 och 18/8, 3 och 4/9 (obs torsdag och fredag i Oxford), 28 och 29/9, 26 och 27/10, 23 och 24/11

Kostnad
33 500 kr/termin exklusive moms. Logi och reskostnader till och från Oxford tillkommer med cirka 6 500 kronor.

Lokal
Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm). Utbildningen i Oxford kommer att äga rum på New college.

Antagning
Sker kontinuerligt i samband med ansökan. Sökanden med behörighet kommer att kallas till intervju. Sista ansökningsdag är 1 september 2019.

Kontaktpersoner SAPU
Anna Törnquist, rektor 070 690 24 08 eller anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, kursadministratör, 08-642 10 24 eller info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X