Grundläggande utbildning i psykoterapi

Motsvarande 45 högskolepoäng.
AnsökKursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

Utbildningen har en integrativ inriktning med affektfokuserad psyko­dynamisk terapi samt kognitiv och beteendeinriktad terapi. Det teoretiska momentet innehåller del­kurser på grundläggande nivå i psykoterapeutisk metod, utvecklingspsykologi, diagnostik, vetenskapsteori och forskningsmetodik samt etik och juridik.

Under utbildningen har du en eller två klienter i psykoterapi som du får handledning på.

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning ska kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psyko­terapeut.

Information om utbildningen

Kursstart: 15–16 januari och 30–31 augusti

Omfattning: En dag/vecka

Utbildningsdagar: Tisdag eller onsdag

Kostnad: 36 000 kr exkl. moms/termin

Kursledare: Ursula Grönberg, Jenny Sjöström-Svebeck

Anmälan: Senast 15 november 2017 (kursstart VT2018)

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X