Grundläggande utbildning i psykoterapi

Motsvarande 45 högskolepoäng.
Kursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

Utbildningen har en integrativ inriktning med affektfokuserad psykodynamisk terapi samt kognitiv och beteendeinriktad terapi. Det teoretiska momentet innehåller delkurser på grundläggande nivå i psykoterapeutisk metod, utvecklingspsykologi, diagnostik, vetenskapsteori och forskningsmetodik samt etik och juridik. Under utbildningen har du en eller två klienter i psykoterapi som du får handledning på. Målsättningen är att du efter avslutad utbildning ska kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Utbildningen börjar i augusti 2019 och pågår till december 2020, sammanlagt tre terminer. Det första tillfället är i form av ett internat den 26 och 27 augusti 2019.

Information om utbildningen

Kursstart: 26–27 augusti 2019

Omfattning: Två dagar varannan vecka. 

Utbildningsdagar: Utbildningen ges på måndagar och tisdagar jämna veckor. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall. 

Kostnad: 38 500 kr exkl. moms/termin. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2019

Kursledare: Ursula Grönberg, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Tel 070 293 33 22.

Behörighet: Utbildning i, och praktisk erfarenhet av, människovårdande yrke/social behandlingsverksamhet alternativt 180 högskolepoäng med beteendevetenskaplig inriktning.

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt kurskraven som beskrivs i kursplanen.Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80%.

Lokal: Utbildningen sker i SAPUs lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.

Intervju: De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.

Antagning: Beslut om vilka studenter som antagits meddelas senast den 15 juni 2019.

Kontaktpersoner SAPU: 
Anna Törnquist, rektor, tel. 070 690 24 08, anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X