Grundläggande utbildning i psykoterapi

Motsvarande 45 högskolepoäng.
AnsökKursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten efter avslutad utbildning skall kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Utbildningen har en integrativ inriktning med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi samt kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi.

Information om utbildningen

Kursstart: 24–25 januari 2019

Omfattning: Två dagar varannan vecka

Utbildningsdagar: Utbildningen ges på torsdagar och fredagar jämna veckor. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.

Kostnad: 37 500 kr exkl. moms/termin. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.

Sista ansökningsdag: 15 november 2018

Kursledare: Catarina Pielbusch

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X