Grundläggande utbildning i psykoterapi, steg 1

Motsvarande 45 högskolepoäng.
Kursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som innehåller terapeutiska samtal.

Utbildningen börjar i januari 2020 och pågår till maj 2021, sammanlagt tre terminer. Det första tillfället är i form av ett internat den 23 och 24 januari.

Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten efter avslutad utbildning skall kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Utbildningen har en integrativ inriktning med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi samt relationell psykoterapi.

Behörighet
Utbildning i, och praktisk erfarenhet av, människovårdande yrke/social behandlingsverksamhet alternativt 180 högskolepoäng med beteendevetenskaplig inriktning.

Kriterier för att bli godkänd
För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt kurskraven som beskrivs i kursplanen. Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80%.

Information om utbildningen

Utbildningstider: Utbildningen ges på onsdagar. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall.

Kostnad: 39 500 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i samband med kursstarten.

Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.

Anmälan: SAPU tillhanda senast 15 december 2020. Anmälan sker via hemsidan www.sapu.se

Intervju: De studenter som kan bli aktuella för en antagning kallas till en intervju före beslut om antagning.

Antagning: Beslut om vilka studenter som antagits meddelas senast den 20 december 2020. Antagning till utbildningen kommer att ske i samband med ansökan. Eftersom det är ett begränsat antal platser rekommenderar vi intresserade av utbildningen att lämna in en ansökan så fort som möjligt.

Kursledare: Catharina Pielbusch, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Tel.073 031 06 96.

Kontaktpersoner SAPU:
Anna Törnquist, rektor, tel. 070 690 24 08, anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, tel. 08-642 10 24, info@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X