Affektfokuserad psykodynamisk terapi

Introduktionskurs.
Kursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill få lägga en gedigen teoretisk grund för affektfokuserad psykodynamisk terapi. Godkänd av psykologförbundet som specialistutbildning.

Inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattande sex heldagar (kl 9.00-11.30 och kl 12.30-16) varav den sista dagen innehåller en avslutande ärendekonsultation. Utbildningen börjar den 23 augusti 2019.

Varje tillfälle inleds med föreläsning och tid ges för att diskutera hur presenterad teori och metod förhåller sig till deltagares olika förkunskaper och kliniska erfarenheter. Föreläsning varvas därefter med inslag då deltagarna själva praktiskt tillämpar teori och metod för fortlöpande egen integration av kursinnehållet. Övning i självreflektion utifrån sig själv i rollen som affektfokuserad psykoterapeut är återkommande.

SAPU välkomnar psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra som är verksamma inom människovårdande yrken och med kliniska erfarenheter att utgå ifrån vid övningar och vid konsultationen. Grundläggande utbildning i psykoterapi är ett krav.

Kursen avslutas med en konsultation hos psykolog och/eller psykoterapeut som är specialiserad i affektfokuserad psykoterapi, vid vilken deltagares egna erfarenheter från psykoterapeutiskt arbete presenteras och tas som utgångspunkt för formulering av affektfokus och diskussion kring interventioner.

Examination sker i form av närvaro samt genom en individuell och skriftlig uppgift. För deltagande psykologer under specialistutbildning tillkommer en ytterligare uppgift inom ramen för den skriftliga hemuppgiften. Kursen utvärderas avslutningsvis.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Deltagare skall efter avslutad utbildning kunna:

  • Redogöra för centrala begrepp och grundläggande teori för affektfokuserad psykodynamisk terapi i allmänhet liksom för hur affektfobiterapi (AFT) och Intensive Short term Dynamic Therapy (ISTDP) skiljer sig åt när det gäller centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter
  • Formulera affektfokus och föreslå och ge exempel på interventioner med utgångspunkt i AFT respektive ISTDP
  • Reflektera kring när och hur AFT respektive ISTDP är lämplig utgångspunkt i ett visst ärende
  • Beskriva och konkretisera, både med utgångspunkt i teoretisk kunskap och i självreflektion, hur klienter kan påverka den affektfokuserade terapeuten och vilka utmaningar terapeuten då ställs inför
Information om kursen

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

UTBILDNINGSDAGAR:
Hösten 2019: 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 11/10 och 25/10.

PRIS: 15 000 kr exkl. moms.

LOKAL: SAPU:s lokaler på Brännkyrkagatan 76 i Stockholm.

KURSANSVARIG: Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut

LÄRARE:
Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr
Peter Lilliengren, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr
Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut

ANTAGNING: Via vår hemsida www.sapu.se senast den 15 augusti 2019. Observera att antalet platser är begränsat och att antagning sker i samband med ansökan.

EXAMINATOR: Katja Lindert Bergsten, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr

INFORMATION:
Anna Törnquist, rektor, 070-690 24 08, anna.tornquist@sapu.se
Annelie Karlsson, administratör, 08-642 10 24, info@sapu.se
Patrik Lindert Bergsten, kursledare, 073-372 04 17, patrik.lindert@sapu.se

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X