Affektfokuserad psykodynamisk terapi

Introduktionskurs.
Kursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill få lägga en gedigen teoretisk grund för affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Upplägget innebär en återkommande rörelse mellan teori och praktik, där teoretiska genomgångar följs av tillämpade övningar. Tid till upplevelse­baserad reflektion kring sig själv som affektfoku­serad psykoterapeut återkommer också vid varje kurstillfälle.

Målsättning är att du ska få en introduktion i vad det innebär att arbeta med affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Information om kursen

Kursstart: 24 augusti

Omfattning: Sex heldagar

Utbildningsdag: Fredag

Kostnad 15 000 kr exkl. moms

Kursledare: Patrik Lindert

Anmälan: Senast 1 augusti 2018

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X