Affektfokuserad psykodynamisk terapi

Fördjupningskurs.
Kursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med affektfokuserad psykodynamisk terapi. Ackrediterad  av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Fördjupningsutbildningen i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattar sex heldagar, 9.00–16.00. De fyra sista dagarnas eftermiddagspass utgörs av metodkonsultationer utifrån egeninspelade samtal av deltagarnas ärenden. Det är ett krav att själv filma och medföra materialet för uppspelning vid konsultationerna. Utbildningen börjar den 17 januari 2020.

Varje utbildningsdag inleds med föreläsning/workshop med varvad teori och övningar i att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Huvuddelen av tiden ägnas åt praktisk tillämpning av olika metoder för arbete mot delmålen reducera försvar, reglera maladaptiv hämmande affekt och fördjupa adaptiv affekt och åt de olika utmaningar de medför för klient och terapeut. Deltagarna förbereder sig genom att inför föreläsningar/workshops formulera och reflektera över egna utmaningar kopplade till metoder för arbete mot respektive delmål. Övningar i självreflektion är ett genomgående tema med syfte att öka grad av medvetenhet om egna inre konflikter, affektreglering och psykologiska försvar, specifikt kopplat till att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Metodkonsultationerna förbereds genom strukturerade hemuppgifter utifrån egenfilmade samtal där såväl klientens behov som deltagarens utmaningar klargörs. Konsultationerna syftar till att genom personlig feedback ge ökad grad av skicklighet i tillämpning av metoden liksom ökad grad av medvetenhet om sin egen belägenhet i rollen som affektfokuserad terapeut.

SAPU välkomnar psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra i människovårdande yrken med kliniska erfarenheter att utgå ifrån vid övningar och vid konsultationer. Grundläggande utbildning i psykoterapi är ett krav liksom godkänd introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi på SAPU (eller annan motsvarande introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi).

Examination sker i form av närvaro (minst 80%) samt individuella skriftliga uppgifter. För deltagande psykologer under specialistutbildning tillkommer en ytterligare uppgift. Kursen utvärderas vid avslut.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Deltagare skall efter avslutad utbildning kunna:

  • Använda konflikttriangeln för att identifiera försvar/affektundvikande, grad av maladaptiv hämmande affekt och tillgång till adaptiv affekt
  • Använda persontriangeln för att kartlägga konflikten i termer av nutida och dåtida relationer, liksom i den terapeutiska relationen
  • Använda sig av de centrala metoderna för att reducera försvar/affektundvikande och för att reglera och fördjupa affekt
  • Uppmärksamma och hantera egna utmaningar vid arbete med försvar/affektundvikande, affektreglering och affektfördjupning och när det gäller att använda konflikttriangeln
  • Uppmärksamma och hantera egna utmaningar vid arbete i den terapeutiska relationen och när det gäller att använda persontriangeln
Information om kursen

UTBILDNINGSDAGAR VT 2020

17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 6/3, 20/3

PRIS

18 000 kr exkl. moms

LOKAL

SAPU:s lokaler på Brännkyrkagatan 76 i Stockholm.

KURSANSVARIG

Patrik Lindert Bergsten, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

LÄRARE

Katja Lindert Bergsten, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil dr

Patrik Lindert Bergsten, leg. psykolog och leg. Psykoterapeut

Peter Lilliengren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil dr

EXAMINATOR

Katja Lindert Bergsten, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil dr

ANMÄLAN

Via vår hemsida www.sapu.se senast den 15 december 2019. Observera att antalet platser är begränsat och att antagning sker i samband med ansökan.

INFORMATION

Anna Törnquist, rektor, 070-690 24 08, anna.tornquist@sapu.se

Annelie Karlsson, administratör, 08-642 10 24, info@sapu.se

Patrik Lindert Bergsten, kursledare, 073-372 04 17, patrik.lindert@affekta.se

Ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X