Utbildningar, workshops och föreläsningar

Vi anordnar basutbildningar i psykoterapi, legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi samt lärar- och handledarutbildning. Därutöver ordnar vi kurser och workshops inom det psykoterapeutiska området.

Filtrera:

 • Handledar­utbildning

  Med inriktning mot grupp­handledning i psyko­socialt arbete. Motsvarande 45 hp.

  20 Aug 2018

  Den här utbildningen vänder sig till dig som är socionom, sjuksköterska, psykolog eller har motsvarande högskoleutb...

 • Affektfokuserad psykodynamisk terapi

  Introduktionskurs.

  24 Aug 2018

  Den här utbildningen vänder sig till dig som vill få lägga en gedigen teoretisk grund för affektfokuserad psykodyna...

 • Grundläggande utbildning i psykoterapi

  Motsvarande 45 hp.

  27 Aug 2018

  Den här utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i människovårdande yrke och har ett arbete som ...

 • Psykoterapeut­programmet

  Motsvarande 90 hp.

  30 Aug 2018

  Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten ska erhålla psykoterapeutexamen som ger möjlig...

 • Dr Helen Kennerley

  KBT-inriktad handledning

  3 Sep 2018

  Denna workshop vänder sig till er som är verksamma handledare och vill veta mer om teorier kring och praktisk tillä...

 • Handledar­utbildning för psykoterapeuter

  Motsvarande 45 hp.

  17 Sep 2018

  Den här utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad psykoterapeut och vill bli handledare i psykoterapi.

 • KBT

  för legitimerade psykotera­peuter och psykologer med annan legitimations­grundande inriktning

  8 Oct 2018

  Den här utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeu...

 • CBT for older people

  Deliberate Practice

  18 Oct 2018

  Professor Ken Laidlaw är verksam vid universitetet i Exeter och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med och utv...

 • MBT

  Mentaliseringsbaserad terapi och psykisk ohälsa hos ungdomar

  8 Nov 2018

  Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med barn, unga och unga vuxna som kämpar med psykisk ohälsa i olika ...

 • Affektfokuserad psykodynamisk terapi

  Fördjupningskurs.

  11 Jan 2019

  Den här utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med affektfokuserad psykodynamisk terapi.

 • Dr Tony Rousmaniere

  Deliberate Practice

  1 Apr 2019

  Deliberate Practice, på svenska medveten träning, är enligt Rousmaniere viktigt för att vi ska nå ett bra resultat ...

Uppdragsutbildningar.

SAPU tar fram uppdragsutbildningar och genomför föreläsningar på begäran. Var vänlig kontakta rektor Anna Törnquist, anna.tornquist@sapu.se, för mer information.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X