EN ERFAREN HANDLEDARE BIDRAR TILL DIN UTVECKLING

Från allra första utbildningsdag följs våra studenter av erfarna handledare.
Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.
SAPUs handledare

Anna Törnquist
Socionom, legitimerad psykoterapeut, MSc oxon/CBT, lärare och handledare i psykoterapi.

Carina Buvik
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Catarina Pielbusch
Legitimerad fysioterapeut, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi 

Irene Lainio
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi 

Lena Källenbäck-Wegelius
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi 

Lena Wennlund
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi 

Monica Lundqvist
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Peter Myhr
Psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Staffan Risinger
Sjukskötare, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi 

Ursula Grönberg
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

SAPUs kursledare

Anna Törnquist
Socionom, legitimerad psykoterapeut, MSc oxon/CBT, lärare och handledare i psykoterapi. 

anna.tornquist@sapu.se

070-690 24 08

Irene Lainio
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

irene.lainio@sapu.se

073-985 87 45

Jenny Sjöström-Svebeck
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

jenny.sjostrom-svebeck@sapu.se

073-180 76 18

Patrik Lindert
Psykolog, legitimerad psykoterapeut 

patrik.lindert@sapu.se

073-372 04 17

Ursula Grönberg
Socionom, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

ursula.gronberg@sapu.se

070-293 33 22

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X