FORSKNINGSRÅD

Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser.

Rådet består av forskare och lärare från universitet i hela världen. Sapu har alltid varit mycket utåtriktat och öppet för nya influenser. Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser och är ofta huvudman för internationella föreläsare som gästar Sverige.

SAPUs forskningsråd

Jan Carlsson (ordförande)
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoteraeput, lärare och handledare i psykoterapi fil dr i psykologi.

Joakim Norberg
Legitimerd psykolog, fil dr i psykologi

Katja Bergsten
Legitimerad psykolog, legitmerad psykoterapeut, fil dr i psykologi.

Peter Lillengren
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, fil. Dr i psykologi.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X