Malin Fors

I vår kommer psykologspecialist Malin Fors till SAPU och har en workshop kring makt och privilegier i psykoterapi.

Nick Grey

Dr Nick Grey är psykolog och forskare vid universitetet i Sussex. Han är en av Englands främsta experter när det gäller KBT-behandling vid ångest- och PTSD behandling.

Nick Grey

Dr Nick Grey är psykolog och forskare vid universitetet i Sussex. Han är en av Englands främsta experter när det gäller KBT-behandling vid ångest- och PTSD behandling.

Bruce Wampold

I oktober kommer professor Bruce Wampold till SAPU för att hålla en tvådagars workshop. Han är en av världens ledande psykoterapiforskare.

X