Malin Fors

I vår kommer psykologspecialist Malin Fors till SAPU och har en workshop kring makt och privilegier i psykoterapi.

Bruce Wampold

I oktober kommer professor Bruce Wampold till SAPU för att hålla en tvådagars workshop. Han är en av världens ledande psykoterapiforskare.

X