Psykologiska be­handlings­meto­der för äldre

Denna utbildning vänder sig till legitimerade läkare som är under specialistutbildning i psykiatri eller tilläggsspecialiteten äldrepsykiatri. Även andra sökanden som har en högskoleutbildning i människovårdande yrke är välkomna att söka.

Psykoterapeut­programmet 2019–2022

Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten ska erhålla psykoterapeutexamen som ger möjlighet att självständigt kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete.

X