KBT

Den här utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter med annan legitimationsgrundande inriktning.

Psykoterapeut­programmet

Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten ska erhålla psykoterapeutexamen som ger möjlighet att självständigt kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete.

Utbildning i gruppsykoterapi

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kliniska och teoretiska kunskaper om grupper och gruppers utvecklingsprocess.

Specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Utbildningen vänder sig till ideellt eller professionellt kliniskt aktiva som har en examen om minst 180 hp inom ett människo­vårdande yrke, såsom socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut.

X