Fördjupning i MBT

Den här kursen passar utmärkt för dig som arbetar med barn, unga och unga vuxna som kämpar med psykisk ohälsa i olika former. Den mentaliseringsbaserade modellen tillhör den psykodynamiska skolan och är samtidigt en utmärkt integrativ metod som tilltalar kliniker från olika terapeutiska inriktningar.

X