Forskning kring betydelsen av handledning

Forskning kring betydelsen av handledning

Anna Törnquist, rektor på Sapu, har i samband med sina studier på universitetet i Oxford genomfört en studie kring betydelsen av handledning i det terapeutiska arbetet när du utbildar dig till terapeut. Denna studie är nu publicerad som en vetenskaplig artikel i...
Om kollegial handledning

Om kollegial handledning

Tidskriften Psykoterapi publicerade den 3 oktober en artikel skriven av en student på Sapu. Om kollegial handledning – ett värdefullt bidrag till professionell kvalitet. Artikeln är ett resultat av studentens fördjupningsarbete på handledarutbildningen....
Superterapeuten

Superterapeuten

Vetenskapsradion sände den 5 oktober ett inslag kring “superterapeuten” – ett intressant program om vad som är kännetecknande för en superterapeut. I programmet nämndes en studie kring att erfarenhet inte är samma sak som att vi förbättrar vårt arbete som...
X