Bibliotek

Välkommen till SAPUs bibliotek! Här nedan finns exempel på användbara digitala informationsresurser, både fria och sådana som SAPU abonnerar på. Har du frågor om informationssökning så maila till bibliotekarie Annakarin Lindberg, biblioteket@sapu.se

Fria resurser:

LIBRIS

Google Scholar

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

SwePub (Svensk Vetenskaplig Publicering)

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet, en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 av Sveriges lärosäten och forskningsinstitutioner.

EBSCO (kräver inloggning):

PsycARTICLES

PsycINFO

Skriva och referera:

Referensguide för APA från Karolinska Institutets Bibliotek

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar tre terapeutiska inriktningar.

X