Rapport från SEPI:s konferens

Rapport från SEPI:s konferens

The Society for the Exploration of Psychotherapy integration (SEPI) har haft sin årliga konferens, denna gång i Lissabon. Vi har haft tre intressanta dagar och lyssnat på föreläsningar kring temat “Building alliances”. Jenny Sjöström-Svebeck, handledare...
Uppskattad föreläsning med Malin Fors

Uppskattad föreläsning med Malin Fors

Den 6 maj hade vi en uppskattad föreläsning med specialistpsykologen Malin Fors om Makt och privilegier i psykoterapi. Malin återgav en personlig bild av sin forskning kring vad som händer i terapirummet när maktförhållandena mellan terapeut och patient får en...
X