Miljöterapiutbildning

Miljöterapiutbildning

Sapu har på uppdrag av Krica arrangerat en uppdragsutbildning för behandlande personal inom Krica. Utbildningen innehåller teorier om Miljöterapi, KBT, MBT samt HBTQ-kunskap. Utbildningen kommer att bestå av föreläsningar, studiegrupper, målmedveten träning,...
X