Ledande utbildningar inom integrativ psykoterapi

Vi är ett utbildningsföretag som under drygt 20 år examinerat mer än 1 300 personer i våra psykoterapiutbildningar.
Hitta en utbildning

Bra att veta om Sapu.

Examinationsrätt.

SAPU har examinations­rätt, förnyad av Högskole­verket 5 november 2008.

SAPUs modell.

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

w

Advisory board.

Genom ett kvalificerat Advisory Board har vi tillgång till framstående nationella och inter­nationella föreläsare.

Forskningsråd.

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

Inga evenemang

Kommande utbildningar:
Stort tack till alla våra ambassadörer!

Stort tack till alla våra ambassadörer!

För oss är det viktigt att veta hur man fått kännedom om SAPU och om man kan rekommendera andra att söka till SAPU. Vi ställer frågorna i alla ansökningar och i samtliga kursutvärderingar. Nu har vi sammanställt svaren på ansökningar under det senaste året. Hela 80...

Ett stort grattis till Er!

Ett stort grattis till Er!

Den 11 juni var det examensdags för den här gruppen. De har nu efter tre terminers hårt arbete klarat vår grundläggande utbildning i terapi. Vi önskar er lycka till i ert arbete som terapeuter och välkomna tillbaka till SAPU.

Rapport från SEPI:s konferens

Rapport från SEPI:s konferens

The Society for the Exploration of Psychotherapy integration (SEPI) har haft sin årliga konferens, denna gång i Lissabon. Vi har haft tre intressanta dagar och lyssnat på föreläsningar kring temat "Building alliances". Jenny Sjöström-Svebeck, handledare och föreläsare...

Kalendarie

19augallday20alldayKursstart: Handledar­utbildning i psyko­socialt arbeteMotsvarande 45 hp.(Hela dagen) SapuAnsök här

23augalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiIntroduktionskurs.(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

26augallday27alldayKursstart: Grundläggande utbildning i psykoterapiMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen) SapuAnsök här

02sepallday03alldayKursstart: Psykoterapeutprogrammet 2019–2022(Hela dagen) SapuAnsök här

16sepallday17alldayKursstart: Psykologiska behandlingsmetoder för äldremed fokus på psykoterapeutiskt arbete(Hela dagen) SapuAnsök här

23sepallday24alldayKursstart: Handledar­utbildning för psykoterapeuterMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen) SapuAnsök här

17okt(okt 17)10:0018(okt 18)15:00Workshop: Bruce WampoldImproving psychotherapy outcome – one therapist at a time10:00 - 15:00 (18) Westmanska palatsetAnmäl dig här

30okt09:3016:00Workshop: Metakognitiv terapi (MCT)Peter Myhr09:30 - 16:00 SapuAnmäl dig här

24janalldayalldayKursstart: Mentaliseringbaserad terapi för ungdomar (MBT-A)(MBT-A, Mentalization Based Treatment for Adolescents)(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Advisory Board bevakar vår omvärd.

Rådet består av forskare och lärare från universitet i hela världen. Sapu har alltid varit mycket utåtriktat och öppet för nya influenser. Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser och är ofta huvudman för internationella föreläsare som gästar Sverige.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X