Ledande utbildningar inom integrativ psykoterapi

Vi är ett utbildningsföretag som under drygt 20 år examinerat mer än 1 000 personer i våra psykoterapiutbildningar.
Hitta en utbildning

Bra att veta om Sapu.

Examinationsrätt.

SAPU har examinations­rätt, förnyad av Högskole­verket 5 november 2008.

SAPUs modell.

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.
w

Advisory board.

Genom ett kvalificerat Advisory Board har vi tillgång till framstående nationella och inter­nationella föreläsare.

Forskningsråd.

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

Inga evenemang

Kommande utbildningar:
Miljöterapiutbildning

Miljöterapiutbildning

Sapu har på uppdrag av Krica arrangerat en uppdragsutbildning för behandlande personal inom Krica. Utbildningen innehåller teorier om Miljöterapi, KBT, MBT samt HBTQ-kunskap. Utbildningen kommer att bestå av föreläsningar, studiegrupper, målmedveten träning,...

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet

Vi kommer att starta nästa utbildning i Psykoterapeutprogrammet (STEG 2) hösten 2018. Mer information kommer att finnas på hemsidan den 22 januari. Från den dagen är det även möjligt att ansöka. Sista ansökningsdag är 15 april. Vid frågor går det bra att maila till...

Kalendarie

05mar10:0016:30Workshop: Dr Tony RousmaniereDeliberate Practice10:00 - 16:30 Westmanska palatsetAnmäl dig här

12apr(apr 12)10:0013(apr 13)15:00Kursstart: Mentaliseringsbaserad terapi och psykisk ohälsa hos ungdomar10:00 - 15:00 (13) Saturnus KonferensAnsök här

23apr(apr 23)09:0024(apr 24)12:00Workshop: Dr Helen KennerleyThe ripple effect of developmental trauma: from brain to behaviour and beyond09:00 - 12:00 (24) Saturnus KonferensAnmäl dig här

27augalldayalldayKursstart: Grundläggande utbildning i psykoterapiMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: måndag) SapuAnsök här

30augalldayalldayKursstart: Specialist i sexologisk rådgivning (NACS)Auktorisationsgrundande utbildning.(Hela dagen: torsdag) SapuAnsök här

30augalldayalldayKursstart: PsykoterapeutprogrammetMotsvarande 90 hp.(Hela dagen: torsdag) SapuAnsök här

03sepallday04alldayWorkshop: Dr Helen KennerleyKBT-inriktad handledning(Hela dagen) New College i OxfordAnmäl dig här

07sepalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiIntroduktionskurs.(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

17sepalldayalldayKursstart: Handledar­utbildning för psykoterapeuterMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: måndag) SapuAnsök här

30novalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiFördjupningskurs.(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Advisory Board bevakar vår omvärd.

Rådet består av forskare och lärare från universitet i hela världen. Sapu har alltid varit mycket utåtriktat och öppet för nya influenser. Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser och är ofta huvudman för internationella föreläsare som gästar Sverige.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X