Ledande utbildningar inom integrativ psykoterapi

Vi är ett utbildningsföretag som under drygt 20 år examinerat mer än 1 200 personer i våra psykoterapiutbildningar.
Hitta en utbildning

Bra att veta om Sapu.

Examinationsrätt.

SAPU har examinations­rätt, förnyad av Högskole­verket 5 november 2008.

SAPUs modell.

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

w

Advisory board.

Genom ett kvalificerat Advisory Board har vi tillgång till framstående nationella och inter­nationella föreläsare.

Forskningsråd.

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

Inga evenemang

Kommande utbildningar:
Kalendarie

20augalldayalldayKursstart: Handledarutbildning med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbeteMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: måndag) Sapu

24augalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiIntroduktionskurs.(Hela dagen: fredag) Sapu

27augalldayalldayKursstart: Grundläggande utbildning i psykoterapiMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: måndag) Sapu

30augalldayalldayKursstart: PsykoterapeutprogrammetMotsvarande 90 hp.(Hela dagen: torsdag) Sapu

03sepallday04alldayWorkshop: Dr Helen KennerleyKBT-inriktad handledning(Hela dagen) New College i Oxford

17sepalldayalldayKursstart: Handledar­utbildning för psykoterapeuterMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: måndag) SapuAnsök här

08oktalldayalldayKursstart: KBTför legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning(Hela dagen: måndag) SapuAnsök här

18okt13:0016:30Workshop: Ken LaidlawCBT for older people13:00 - 16:30 Ersta konferensAnmäl dig här

08nov(nov 8)10:0009(nov 9)15:00Kursstart: Mentaliseringsbaserad terapi och psykisk ohälsa hos ungdomar10:00 - 15:00 (9) Westmanska palatsetAnmäl dig här

11janalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiFördjupningskurs.(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

01apr10:0016:30Workshop: Dr Tony Rousmaniere10:00 - 16:30 Westmanska palatsetAnmäl dig här

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Advisory Board bevakar vår omvärd.

Rådet består av forskare och lärare från universitet i hela världen. Sapu har alltid varit mycket utåtriktat och öppet för nya influenser. Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser och är ofta huvudman för internationella föreläsare som gästar Sverige.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X