Ledande utbildningar inom integrativ psykoterapi

Vi är ett utbildningsföretag som under drygt 20 år examinerat mer än 1 200 personer i våra psykoterapiutbildningar.
Hitta en utbildning

Bra att veta om Sapu.

Examinationsrätt.

SAPU har examinations­rätt, förnyad av Högskole­verket 5 november 2008.

SAPUs modell.

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

w

Advisory board.

Genom ett kvalificerat Advisory Board har vi tillgång till framstående nationella och inter­nationella föreläsare.

Forskningsråd.

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

07dec12:3016:00Event!Sapu-dagen 2018: ”Nutidens familjer”12:30 - 16:00 BrygghusetAnmäl dig här

Kommande utbildningar:
Utveckla och förena din kunskap!

Utveckla och förena din kunskap!

Titta på en kort och intressant intervju med Pernilla Avre som berättar om sin upplevelse av KBT-utbildningen och hur hon använder den i sitt arbete med klienter. Du hittar intervjun under KBT-utbildningen.

Kalendarie

07dec12:3016:00Event!Sapu-dagen 2018: ”Nutidens familjer”12:30 - 16:00 BrygghusetAnmäl dig här

11janalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiFördjupningskurs.(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

24janallday25alldayKursstart: Grundläggande utbildning i psykoterapi(Hela dagen) SapuAnsök här

07feb(feb 7)10:0008(feb 8)15:00Kursstart: Fördjupningskurs i MBTMentaliseringsbaserat arbete för barn, unga och unga vuxna10:00 - 15:00 (8) Saturnus KonferensAnmäl dig här

02sepallday03alldayKursstart: Psykoterapeutprogrammet 2019–2022(Hela dagen) SapuAnsök här

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Advisory Board bevakar vår omvärd.

Rådet består av forskare och lärare från universitet i hela världen. Sapu har alltid varit mycket utåtriktat och öppet för nya influenser. Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser och är ofta huvudman för internationella föreläsare som gästar Sverige.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X