Ledande utbildningar inom integrativ psykoterapi

Vi är ett utbildningsföretag som under drygt 20 år examinerat mer än 1 300 personer i våra psykoterapiutbildningar.
Hitta en utbildning

Bra att veta om Sapu.

Utvärdering.

SAPU följer upp och utvärderar alla workshops, kurser och utbildningar.

SAPUs modell.

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

w

Internationellt nätverk.

För oss på SAPU är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden.

Forskningsråd.

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

Inga evenemang

Kommande utbildningar, kurser och workshops/föreläsningar:
Välkomna till UngaVuxna-dagarna!

Välkomna till UngaVuxna-dagarna!

En inspirerande mötesplats för oss som arbetar eller utbildar sig inom psykoterapeutiskt arbete. Lyssna på talare som Bob Hansson, Johan Cullberg, Tove Folkesson och många, många fler. Hoppas vi ses! Anmäl dig via UngaVuxna-dagarnas hemsida.

Leg. psykoterapeut om varför hon valde att läsa KBT

Leg. psykoterapeut om varför hon valde att läsa KBT

Hallå där, Pernilla Avre, leg. psykoterapeut och tidigare student på SAPUs KBT-utbildning. Varför valde du att läsa KBT? – Jag tyckte att jag behövde komplettera min dynamiska inriktning med mer konkreta verktyg för att möta patienter som behöver mer att hålla sig i i...

Kalendarie

17janalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiFördjupningskurs(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

23janalldayalldayKursstart: Grundläggande utbildning i psykoterapi, steg 1Motsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: torsdag) Ansök här

24janalldayalldayKursstart: Mentaliseringbaserad terapi för ungdomar (MBT-A)(MBT-A, Mentalization Based Treatment for Adolescents)(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

10feballdayalldayKursstart: KBTför legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning(Hela dagen: måndag) SapuAnsök här

20augallday21alldayKursstart: PsykoterapeutprogrammetHT20–VT23. 90 högskolepoäng. Avancerad nivå.(Hela dagen) SapuAnsök här

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Internationellt nätverk.

För oss på SAPU är det viktigt att ta del av forskning och utveckling inom det psykoterapeutiska områden. Det gör vi bland annat genom att anordna workshops med internationellt erkända forskare och författare inom det psykoterapeutiska området och genom ett närmare samarbete med forskare och författare som har en speciell kunskap om de utbildningar som SAPU bedriver.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X