Ledande utbildningar inom integrativ psykoterapi

Vi är ett utbildningsföretag som under drygt 20 år examinerat mer än 1 200 personer i våra psykoterapiutbildningar.
Hitta en utbildning

Bra att veta om Sapu.

Examinationsrätt.

SAPU har examinations­rätt, förnyad av Högskole­verket 5 november 2008.

SAPUs modell.

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

w

Advisory board.

Genom ett kvalificerat Advisory Board har vi tillgång till framstående nationella och inter­nationella föreläsare.

Forskningsråd.

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

Inga evenemang

Kommande utbildningar:
Artikel publicerad i Tidskriften Psykoterapi.

Artikel publicerad i Tidskriften Psykoterapi.

Rebecca Giardina har fått Stiftelsen SAPUS:s stipendium för sitt examensarbete på vår handledarutbildning, en artikel om relationellt inriktad handledning. Nu är denna artikel publicerad i Tidskriften Psykoterapi. Läs artikeln här: http://tidskriftenpsykoterapi.se/...

Intressant artikel i Modern Psykologi.

Intressant artikel i Modern Psykologi.

Kristina Lindstrand är legitimerad psykoterapeut och har precis avslutat sin handledarutbildning på SAPU. Hennes examensarbete, en artikel "Vitheten i psykoterapirummet" har publicerats i Modern Psykologi. Läs artikeln här:...

Stiftelsen Sapu delade ut stipendium på Sapu-dagen.

Stiftelsen Sapu delade ut stipendium på Sapu-dagen.

Vi gratulerar Rebecca Giardina och Patrik Törnquist som fick dela på Stiftelsen SAPUs stipendium för sina välskrivna, vetenskapligt förankrade och angelägna artiklar. Rebeccas artikel handlar om "Relationell handledning" och Patriks artikel handlar om "Deliberate...

Kalendarie

11janalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiFördjupningskurs.(Hela dagen: fredag) Sapu

24janallday25alldayKursstart: Grundläggande utbildning i psykoterapi(Hela dagen) Sapu

07feb(feb 7)10:0008(feb 8)15:00Kursstart: Fördjupningskurs i MBTMentaliseringsbaserat arbete för barn, unga och unga vuxna10:00 - 15:00 (8) Saturnus KonferensAnmäl dig här

07mar09:3016:00Föreläsning: Nick GreyBehavioural experiments09:30 - 16:00 Grillska husetAnmäl dig här

08mar09:0015:30Föreläsning: Nick GreyBecoming an effective CBT therapist09:00 - 15:30 Grillska husetAnmäl dig här

02sepallday03alldayKursstart: Psykoterapeutprogrammet 2019–2022(Hela dagen) SapuAnsök här

17okt(okt 17)10:0018(okt 18)15:00Workshop: Bruce WampoldImproving psychotherapy outcome – one therapist at a time10:00 - 15:00 (18) Westmanska palatsetAnmäl dig här

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Advisory Board bevakar vår omvärd.

Rådet består av forskare och lärare från universitet i hela världen. Sapu har alltid varit mycket utåtriktat och öppet för nya influenser. Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser och är ofta huvudman för internationella föreläsare som gästar Sverige.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X