Ledande utbildningar inom integrativ psykoterapi

Vi är ett utbildningsföretag som under drygt 20 år examinerat mer än 1 000 personer i våra psykoterapiutbildningar.
Hitta en utbildning

Några fördelar med Sapu.

Examinationsrätt.

SAPU har examinations­rätt, förnyad av Högskole­verket 5 november 2008.

SAPUs modell.

Vår verksamhet känne­tecknas av integrativt förhållnings­sätt, evidens­baserad behandling och erfarna hand­ledare som följer studenterna genom hela utbildningen.
w

Advisory board.

Genom ett kvalificerat Advisory Board har vi tillgång till framstående nationella och inter­nationella föreläsare.

Forskningsråd.

För att säker­ställa att våra utbild­ningar följer utveck­lingen av det evidens­baserade arbets­sättet inom psyko­terapi och psyko­logisk behand­ling har vi ett forsknings­råd knutet till vår verk­samhet.

08dec12:3016:00Event!Sapu-dagen 2017: ”Samtalet som läkande kraft”12:30 - 16:00 BrygghusetAnmäl dig här

Kommande utbildningar:
Forskning kring betydelsen av handledning

Forskning kring betydelsen av handledning

Anna Törnquist, rektor på Sapu, har i samband med sina studier på universitetet i Oxford genomfört en studie kring betydelsen av handledning i det terapeutiska arbetet när du utbildar dig till terapeut. Denna studie är nu publicerad som en vetenskaplig artikel i...

Om kollegial handledning

Om kollegial handledning

Tidskriften Psykoterapi publicerade den 3 oktober en artikel skriven av en student på Sapu. Om kollegial handledning – ett värdefullt bidrag till professionell kvalitet. Artikeln är ett resultat av studentens fördjupningsarbete på handledarutbildningen.  

Kalendarie

08dec12:3016:00Event!Sapu-dagen 2017: ”Samtalet som läkande kraft”12:30 - 16:00 BrygghusetAnmäl dig här

11janalldayalldayEvenemanget inställtKursstart: Specialist i sexologisk rådgivning (NACS)Auktorisationsgrundande utbildning.(Hela dagen: torsdag) SapuAnsök här

15janalldayalldayKursstart: Grundläggande utbildning i psykoterapiMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: måndag) SapuAnsök här

25jan(jan 25)13:0026(jan 26)15:00Event!UngaVuxna-dagarna 201813:00 - 15:00 (26) Hotell Hilton SlussenAnmäl dig här

12feballdayalldayKursstart: Utbildning i gruppsykoterapi(Hela dagen: måndag) SapuAnsök här

23feballdayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiAvancerad kurs.(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

26feballdayalldayKursstart: Handledar­utbildning i psyko­socialt arbeteMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: måndag) SapuAnsök här

05mar10:0016:30Workshop: Dr Tony RousmaniereDeliberate Practice10:00 - 16:30 Westmanska palatsetAnmäl dig här

23apr(apr 23)09:0024(apr 24)12:00Workshop: Dr Helen KennerleyThe ripple effect of developmental trauma: from brain to behaviour and beyond09:00 - 12:00 (24) Saturnus KonferensAnmäl dig här

30augalldayalldayKursstart: Grundläggande utbildning i psykoterapiMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: torsdag) SapuAnsök här

31augalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiIntroduktionskurs.(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

03sepallday04alldayWorkshop: Dr Helen KennerleyKBT-inriktad handledning(Hela dagen) New College i OxfordAnmäl dig här

17sepalldayalldayKursstart: Handledar­utbildning för psykoterapeuterMotsvarande 45 högskolepoäng.(Hela dagen: måndag) SapuAnsök här

30novalldayalldayKursstart: Affektfokuserad psykodynamisk terapiFördjupningskurs.(Hela dagen: fredag) SapuAnsök här

Integrativt förhållningssätt.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

En erfaren handledare bidrar till din utveckling.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.

Advisory Board bevakar vår omvärd.

Rådet består av forskare och lärare från universitet i hela världen. Sapu har alltid varit mycket utåtriktat och öppet för nya influenser. Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser och är ofta huvudman för internationella föreläsare som gästar Sverige.

{

Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil.

X